Studio

Weird Gentlemen
Design

0%

0

%

Pierwsze Wybory

Klient

Wydawnictwo Znak

Animacja prezentująca powstanie pierwszych wyborów demokratycznych w trudnym okresie przełomu 1980-1993 roku. Naszym zadaniem było stworzenie krótkiej narracji w której przedstawiamy ważne wydarzenia kształtujące demokratyczną Polskę.

Co zrobiliśmy • Koncepcja • Animacja • Postprodukcja

Animacja

Intro – Roczniki

Paralaks scen

Scroll