Studio

Weird Gentlemen
Design

0%

0

%

Gra z Kantorem / 2019

Klient

Cricoteka

Na chęć wejścia w dialog z dorobkiem Tadeusza Kantora powoływało się bardzo wielu wybitnych artystów, zarówno z obszaru sztuk wizualnych i filmu, jak tańca i, przede wszystkim, teatru. Cykl spotkań „Gra z Kantorem” poświęcony był prezentacji dorobku wybitnych zagranicznych reżyserów, którzy przyznają się do inspiracji krakowskim artystą. W ramach wydarzeń stworzyliśmy do każdego cytatu danego reżysera osobę małe identyfikacje opartej na kolorze żółtym i czerni typografii. Wraz z powstawaniem nowych języków wizualnych wydarzenia dodaliśmy krótkie teasery animowane zapowiadające wydarzenia.

Co zrobiliśmy • Identyfikacja wizualna wydarzeń • Projekt serii animacji

Animacja

Następnie

Scroll