Studio

Weird Gentlemen
Design

0%

0

%

Kraków Culture

Klient

Krakowskie Biuro Festiwalowe

Pobierz PDFa

Kwartalnik Kraków Culture jest punktem wyjścia do odkrywania różnorodności miasta, przewodnikiem po jego bogatej ofercie oraz narzędziem komunikacji międzynarodowej. Założeniem projektu jest porządkowanie różnorodności propozycji kulturalnej Krakowa zarówno dla mieszkańców jak i turystów. Pismo ukazuje się kwartalnie jako cztery sezony: wiosna, lato, jesień, zima. Poza typowym dla każdego pisma projektem systemu stałych działów: przeglądu wydarzeń, felietonów, rekomendacji, wywiadów itd., dodatkowym zadaniem było stworzenie siatki rozróżniającej tekst polski od angielskiego oraz czytelne rozmieszczenie informacji towarzyszącej opisywanym wydarzeniom.

Pismo powstało w efekcie braku oferty kulturalnej w czasie epidemii Covid. Ukazujący się do tej pory miesięcznik Karnet był w zasadzie rozbudowanym kalendarium wydarzeń, których nagle zabrakło. Redakcja po wymuszonej przerwie uznała że podstawowe informacje każdy może odnaleźć w internecie. Nowy kwartalnik, który powstał w miejsce Karnetu zaznajamia bardziej z treścią imprez oraz uczestniczącymi w nich postaciami ze świata kultury. Pod tym względem bliżej mu do kolorowego magazynu niż informacyjnego programu. Spadkiem po poprzednim piśmie jest potrzeba opisania dużej ilości wydarzeń co skutkuje pewną jednorodnością treści objawiająca się krótkimi 2–4 stronicowymi artykułami. Naszym zadaniem było stworzenie atrakcyjnego/elastycznego układu który wprowadzałby wizualne akcenty w powtarzalną strukturę treści.

Co zrobiliśmy • Projekt DNA identyfikacji • Creative Director • Animacje • Projekt materiałów promocyjnych • OutDoor
Współautorka • 👉 Kuba Sowińśki

Okładki

Wnętrze

Scroll