Studio

Weird Gentlemen
Design

0%

0

%

Miasto Skopje

Klient

MCK Kraków

Publikacja oraz materiały promocyjne towarzyszyły wystawię „Skopje – MIasto, Architektura i sztuka Solidarności”. Album prezentuje historię odbudowy miasta Skopje, plan urbanistyczny ścisłego centrum przygotowała słynna pracownia Kenzô Tangego – japońskiego architekta znanego z takich realizacji, jak projekt Centrum Pokoju w Hiroszimie. Osobny wątek książki stanowi opowieść o skopijskim Muzeum Sztuki Współczesnej. Trzecią częścią publikacji jest katalog niemal nieznanych w Polsce prac, które polscy artyści przekazali nowemu muzeum. Znajdują się tu dzieła Tadeusza Brzozowskiego, Jerzego Krawczyka, Alfreda Lenicy, Benona Liberskiego, Ewy Marii Łunkiewicz-Rogoyskiej, Jerzego Nowosielskiego, Teresy Pągowskiej, Henryka Stażewskiego, Andrzeja Strumiłły czy Rajmunda Ziemskiego.

Co zrobiliśmy • Projekt albumu i druków towarzyszących wystawie
Fotografia instalacji • Michalina Bigaj

Album

Materiały promocyjne

Plakaty

Animacja

Następnie

Scroll